Nasze przedsiębiorstwo

  • Germany
  • English
  • Polish
  • Russian

Zarządzanie jakością

Przejrzyste procesy i procedury podnoszą jakość produktów każdego dnia!

W firmie Severt wdrożono zintegrowany system zarządzania, który opiera się na trzech podstawowych filarach: jakości, bezpieczeństwie i ochronnie środowiska. Wspiera on nasze działania nakierowane na potrzeby klientów i zapobiega wypadkom oraz chroni środowisko.  System jest zorientowany na proces produkcyjny i na systematyczne zarządzanie naszym przedsiębiorstwem oraz jego procedurami. Poprzez ciągłe działania poprawiające jakość w strukturach firmy Severt i równoległego jego oddziaływanie na naszych klientów i poddostawców nasz system zarządzania jest bardzo dynamiczny i stale się dopasowujący się.   

 

Nasz system zarządzania jakością bazuje na następujących normach i certyfikatach: